Skip to main content

Volume 58 (2003), 3

Reflections

(Original title: Metafyzika diferencie teoretického a praktického: K zodpovednosti nášho myslenia za vlastné konanie)
Filozofia, 58 (2003), 3, 199-208.
File to download: PDF
(Original title: Vnímanie a zachytávanie života (M. Henry o umení))
Filozofia, 58 (2003), 3, 209-212.
File to download: PDF
(Original title: Skúsenosti Nikolaja A. Berďajeva s antropozofmi)
Filozofia, 58 (2003), 3, 213-216.
File to download: PDF