Skip to main content

Volume 61 (2006), 1

Reflections

(Original title: Zasnenosť ako forma vizuality (Bachelard a šťastná melanchólia))
Filozofia, 61 (2006), 1, 46-52.
File to download: PDF
(Original title: Text ako nekropola (Krátka esej o fenomenológii písania))
Filozofia, 61 (2006), 1, 53-54.
File to download: PDF