Skip to main content

Volume 61 (2006), 6

Reflections

(Original title: Privatizácia dobra. Inauguračná prednáška)
Filozofia, 61 (2006), 6, 489-501.
File to download: PDF
(Original title: Mediálna premena človeka alebo absencia vznešeného vzdoru v časoch televízie)
Filozofia, 61 (2006), 6, 502-507.
File to download: PDF