Skip to main content

Volume 63 (2008), 6

Reviews

(Original title: Farkašová, E., Na ceste k „vlastnej izbe“. Postavy /podoby/ problémy feministickej filozofie)
Filozofia, 63 (2008), 6, 544-546.
File to download: PDF
(Original title: Ankersmit, F., Sublime Historical Experience)
Filozofia, 63 (2008), 6, 547-549.
File to download: PDF