Skip to main content

Volume 68 (2013), 7

Scientific Events

(Original title: Medzinárodné sympózium „Richard Rorty: Budúcnosť filozofie“)
Filozofia, 68 (2013), 7, 633-635.
File to download: PDF
(Original title: Medzinárodná konferencia „Hodnota slobody vo svetových kultúrach“)
Filozofia, 68 (2013), 7, 635-637.
File to download: PDF
(Original title: Medzinárodná konferencia „Emerging Ethical Issues in Science and Technology“)
Filozofia, 68 (2013), 7, 637-639.
File to download: PDF