Skip to main content

Volume 70 (2015), 4

Reviews

(Original title: Šíma, A.: Svět vymezený a neomezený. Principy přírody ve filosofii Filoláa z Krotónu a u raných pythagorejců)
Filozofia, 70 (2015), 4, 321-323.
File to download: PDF
(Original title: Šajda, P.: Buberov spor s Kierkegaardom: O vzťahu náboženstva k etike a politike)
Filozofia, 70 (2015), 4, 323-327.
File to download: PDF