Skip to main content

Volume 74 (2019), 9

Reviews

(Original title: HALAS, Juraj: Abstrakcia a idealizácia)
Filozofia, 74 (2019), 9, 785-789.
File to download: PDF
(Original title: CHAVALKA, Jakub, SIKORA, Ondřej: Nietzsche o ctnosti (2. mimořádné číslo Filosofického časopisu 2/2018))
Filozofia, 74 (2019), 9, 790-794.
File to download: PDF