Skip to main content

Volume 79 (2024), 1

Introduction

(Original title: Úvod: K významu skúmania dejín slovenského filozofického a politického myslenia)
Filozofia, 79 (2024), 1, 18 - 21.
File to download: PDF