Skip to main content

Publications of the Author

Alexander Wild
Number of publications: 5

1977

Wild, A. . (1977). Iniciatívy diela Igora Hrušovského v kontexte vývoja slovenskej filozofie. Filozofia, 32(2), 125-144. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1977/2/125-144.pdf

1976

Wild, A. . (1976). Dielo M. Topoľského v boji o dnešok (K sedemdesiatinám prof. Topoľského). Filozofia, 31(2), 214-220. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1976/2/214-220.pdf

1975

Wild, A. . (1975). A. Sirácky a marxistické východiská v zápase o orientáciu človeka a spoločnosti. Filozofia, 30(6), 584-603. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1975/6/584-603.pdf

1974

Wild, A. . (1974). Formovanie svetonázorových pozícií davistov a ich cesta k leninizmu. Filozofia, 29(6), 588-605. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1974/6/588-605.pdf

1972

Wild, A. . (1972). Zo súčasnej filozofickej tvorby v Bulharsku. Filozofia, 27(6), 603-606. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1972/6/603-606.pdf