Skip to main content

Publications of the Author

Michal Šedík
Number of publications: 9

2021

Šedík, M. . (2021). Limity reprezentácie: Charles Sanders Peirce a Nelson Goodman o reprezentácii. Filozofia, 76(8), 608-623. https://doi.org/https://doi.org/10.31577/filozofia.2021.76.8.4

2018

Šedík, M. . (2018). O povahe poznania v umení. Filozofia, 73(8), 647-659. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2018/8/647-659.pdf

2014

Šedík, M. . (2014). Problém interpretácie umeleckého diela a možnosti našej skúsenosti. Filozofia, 69(8), 666-677. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2014/8/666-677.pdf

2013

Šedík, M. . (2013). Interpretácia, kreativita a hranice umeleckého diela. Filozofia, 68(7), 583-594. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2013/7/583-594.pdf

2012

Šedík, M. . (2012). Realizmus v ontológii umeleckého diela. Filozofia, 67(5), 362-374. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2012/5/362-374.pdf

2011

Šedík, M. . (2011). Umelecké dielo, skúsenosť, poznanie (Odpoveď J. Hrkútovi). Filozofia, 66(6), 591-600. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2011/6/591-600.pdf

2010

Šedík, M. ., & Taliga, M. . (2010). O kognitívnych prienikoch umenia a vedy. Filozofia, 65(7), 631-642. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2010/7/631-642.pdf

2008

Šedík, M. . (2008). Ontológia výtvarného diela ako procesu. Filozofia, 63(7), 600-610. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2008/7/600-610.pdf

2005

Šedík, M. . (2005). Problém autorstva. Filozofia, 60(7), 498-511. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2005/7/498-511.pdf