Skip to main content

Publications of the Author

Martin Nuhlíček
Number of publications: 12

2024

Nuhlíček, M. . (2024). Minulosť a budúcnosť naturalizovanej epistemológie. Filozofia, 79(2), 212-221. https://doi.org/https://doi.org/10.31577/filozofia.2024.79.2.7

2023

Nuhlíček, M. . (2023). Quine a naturalistický omyl. Filozofia, 78(8), 664-674. https://doi.org/https://doi.org/10.31577/filozofia.2023.78.8.5

2022

Nuhlíček, M. . (2022). Inštrumentálna normativita naturalizovanej epistemológie. Filozofia, 77(9), 680-693. https://doi.org/https://doi.org/10.31577/filozofia.2022.77.9.2

2021

Nuhlíček, M. . (2021). Kooperatívny naturalizmus. Filozofia, 76(9), 647-660. https://doi.org/https://doi.org/10.31577/filozofia.2021.76.9.1

2020

Szapuová, M. ., & Nuhlíček, M. . (2020). Naturalizmus a skepticizmus. Filozofia, 75(9), 760 – 775. https://doi.org/https://doi.org/10.31577/filozofia.2020.75.9.3
Nuhlíček, M. . (2020). TALIGA Miloš: Kritický racionalizmus a metóda falzifikácie. Filozofia, 75(4), 334 – 338. https://doi.org/https://doi.org/10.31577/filozofia.2020.75.4.7

2013

Nuhlíček, M. . (2013). Gettierov problém a jeho význam po päťdesiatich rokoch. Filozofia, 68(8), 679-690. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2013/8/679-690.pdf
Nuhlíček, M. . (2013). Spory o charakter zdôvodnenia v súčasnej analytickej epistemológii. Filozofia, 68(6), 517-522. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2013/6/517-522.pdf
Nuhlíček, M. . (2013). Čo je zdôvodnenie? (Odpoveď M. Taligovi). Filozofia, 68(2), 139-150. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2013/2/139-150.pdf

2012

Nuhlíček, M. ., & Szapuová, M. . (2012). Poznámky ku skepticizmu alebo Čo spochybňuje, a čo nespochybňuje skeptik. Filozofia, 67(2), 147-159. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2012/2/147-159.pdf