Skip to main content

Publication Details

An International Conference Philosophical Thinking in the Central Europe Region: Traditions and the Present Taking Place in Košice

(Original title: Medzinárodná konferencia Filozofické myslenie v stredoeurópskom priestore – tradície a súčasnosť v Košiciach)
Filozofia, 66 (2011), 4, 403.
Type of work: Scientific Life
Publication language: Slovak
File to download: PDF