Skip to main content

Publication Details

Tomáš Jahelka – Roman Jančiga – Pavol Krištof: Kapitoly z dejín slovenského politického myslenia II.

(Original title: Tomáš Jahelka – Roman Jančiga – Pavol Krištof: Kapitoly z dejín slovenského politického myslenia II.)
Filozofia, 79 (2024), 1, 107 - 110.
Type of work: Book Reviews
Publication language: Slovak
File to download: PDF