Skip to main content

Volume 17 (1962), 1

Leading Article

(Original title: Veda — nástroj budovateľov komunizmu)
Otázky marxistickej filozofie, 17 (1962), 1, 3-11.
File to download: PDF