Skip to main content

Volume 21 (1966), 3

Reviews, Notes, Information

(Original title: Dve knihy o podstate živého)
Filozofia, 21 (1966), 3, 339-341.
File to download: PDF
(Original title: Právo a spoločnosť)
Filozofia, 21 (1966), 3, 342-343.
File to download: PDF
(Original title: Monografia o pojme metódy)
Filozofia, 21 (1966), 3, 344-346.
File to download: PDF
(Original title: Nové poľské práce z teoretickej sociológie)
Filozofia, 21 (1966), 3, 346-348.
File to download: PDF
(Original title: Zasa o umení a myslení)
Filozofia, 21 (1966), 3, 348-350.
File to download: PDF
(Original title: Psychológia správneho myslenia)
Filozofia, 21 (1966), 3, 350-351.
File to download: PDF