Skip to main content

Volume 21 (1966), 3

From Scientific Life

(Original title: Ustanovenie Slovenskej filozofickej spoločnosti)
Filozofia, 21 (1966), 3, 315-316.
File to download: PDF
(Original title: Poslanie a úlohy Slovenskej filozofickej spoločnosti)
Filozofia, 21 (1966), 3, 316-321.
File to download: PDF
(Original title: Celoštátna porada filozofov v Jílovišti)
Filozofia, 21 (1966), 3, 321-326.
File to download: PDF
(Original title: Úlohy a potreby našej filozofie)
Filozofia, 21 (1966), 3, 326-336.
File to download: PDF
(Original title: Porada o teórii organizácie a politiky)
Filozofia, 21 (1966), 3, 336-338.
File to download: PDF