Skip to main content

Volume 40 (1985), 4

Discussion

(Original title: K otázke dialektiky výrobných síl a výrobných vzťahov v procese medzinárodnej socialistickej ekonomickej integrácie)
Filozofia, 40 (1985), 4, 464-471.
File to download: PDF
(Original title: Filozofia pedagogickej praxe, či potreba vyučovať filozofiu)
Filozofia, 40 (1985), 4, 472-475.
File to download: PDF