Skip to main content

Volume 40 (1985), 4

Reviews

(Original title: Regulácia — riadenie — vedenie)
Filozofia, 40 (1985), 4, 504-507.
File to download: PDF
(Original title: Matematika a filozofia)
Filozofia, 40 (1985), 4, 507-511.
File to download: PDF
(Original title: Materialistická dialektika ako základ vedeckého svetonázoru)
Filozofia, 40 (1985), 4, 511-514.
File to download: PDF
(Original title: Logika a norma osobnosti)
Filozofia, 40 (1985), 4, 515-520.
File to download: PDF
(Original title: Problémy jazyka a filozofie vo francúzskom osvietenstve)
Filozofia, 40 (1985), 4, 520-521.
File to download: PDF