Skip to main content

Volume 55 (2000), 9

Reviews

(Original title: Nový edičný čin v priestore slovenskej filozofie: Acta Philosophica Tyrnaviensia)
Filozofia, 55 (2000), 9, 742-744.
File to download: PDF
(Original title: O "prvých stretnutiach" Poliakov s Husserlom (Cz. Głombik))
Filozofia, 55 (2000), 9, 744-746.
File to download: PDF
(Original title: O statuse teoretického poznania (A. L. Zachariasz))
Filozofia, 55 (2000), 9, 746-748.
File to download: PDF