Skip to main content

Volume 64 (2009), 4

Interviews

(Original title: Môže byť feministická teória užitočná aj mimo feminizmu? (Rozhovor s H. E. Longino))
Filozofia, 64 (2009), 4, 383-393.
File to download: PDF