Skip to main content

Volume 65 (2010), 6

Reviews

(Original title: Polkinghorne, J.: Jeden svet. Vzájomné pôsobenie medzi vedou a teológiou)
Filozofia, 65 (2010), 6, 609-611.
File to download: PDF
(Original title: McGrath, A.: Dawkinsonov Boh: Gény, mémy a zmysel života)
Filozofia, 65 (2010), 6, 611-614.
File to download: PDF
(Original title: Otisk, M.: Aristoteles christianus. Peripatetická tradice v latinském myšlení 10. a 11. století)
Filozofia, 65 (2010), 6, 614-618.
File to download: PDF