Skip to main content

Volume 66 (2011), 8

Scientific Life

(Original title: Správa z konferencie Dialogy mezi vědou a filosofií ve 20. století: Za hranicemi pozitivismu)
Filozofia, 66 (2011), 8, 826-827.
File to download: PDF
(Original title: Interdisciplinárna konferencia o vede obdobia romantizmu)
Filozofia, 66 (2011), 8, 827-830.
File to download: PDF