Skip to main content

Volume 72 (2017), 6

Reviews

(Original title: Kanda, R. a kol.: Podzim postmodernismu. Teoretické výzvy současnosti)
Filozofia, 72 (2017), 6, 500-502.
File to download: PDF
(Original title: Flachbartová, L., Sisáková, O., Suvák, V.: Starosť o seba: Antické problematizácie života a súčasné myslenie)
Filozofia, 72 (2017), 6, 503-504.
File to download: PDF