Skočiť na hlavný obsah

Všetky príspevky autora

Jiří Bystřický
Počet príspevkov: 5

2009

Bystřický, J. . (2009). Pojem, obraz a medialita. Filozofia, 64(5), 429-435. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2009/5/429-435.pdf

2004

Bystřický, J. . (2004). Transgrese a zákaz (Bataillova verze). Filozofia, 59(5), 343-355. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2004/5/343-355.pdf

2003

Bystřický, J. . (2003). Hra s multiplicitou znaků podle U. Eca. Filozofia, 58(8), 523-543. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2003/8/523-543.pdf
Bystřický, J. . (2003). Obraz a virtuální scéna (K problematice obrazů, moci a reprezentace v pojetí V. Flussera). Filozofia, 58(6), 383-395. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2003/6/383-395.pdf

2002

Bystřický, J. . (2002). Fraktální identita a Hannah Arendtová (K problematice identity a defragmentace subjektu). Filozofia, 57(7), 493-503. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2002/7/493-503.pdf