Skip to main content

Volume 9 (1954), 3

Articles

(Original title: X. sjazd KSČ a úlohy našej filozofie)
Filozofický časopis, 9 (1954), 3, 221-230.
File to download: PDF
(Original title: Základňa a nadstavba v ľudovodemokratickom Československu)
Filozofický časopis, 9 (1954), 3, 231-251.
File to download: PDF
(Original title: „Process philosophy” - filozofia subjektívneho idealizmu)
Filozofický časopis, 9 (1954), 3, 252-262.
File to download: PDF

Discussion

(Original title: Formy výrobných vzťahov v prechodnom období od kapitalizmu k socializmu)
Filozofický časopis, 9 (1954), 3, 263-275.
File to download: PDF
(Original title: Svetonáhľad spisovateľov nášho národného prebudenia)
Filozofický časopis, 9 (1954), 3, 276-281.
File to download: PDF

Reviews

(Original title: Česká a slovenská filozofická tvorba)
Filozofický časopis, 9 (1954), 3, 282-283.
File to download: PDF