Skip to main content

Volume 9 (1954), 3

Articles

(Original title: X. sjazd KSČ a úlohy našej filozofie)
Filozofický časopis, 9 (1954), 3, 221-230.
File to download: PDF
(Original title: Základňa a nadstavba v ľudovodemokratickom Československu)
Filozofický časopis, 9 (1954), 3, 231-251.
File to download: PDF
(Original title: „Process philosophy” - filozofia subjektívneho idealizmu)
Filozofický časopis, 9 (1954), 3, 252-262.
File to download: PDF