Skip to main content

Volume 15 (1960), 3

Editorial

(Original title: Za leninskú jednotu teórie a praxe)
Slovenský filozofický časopis, 15 (1960), 3, 225-229.
File to download: PDF

Articles

(Original title: Marxismus-leninismus o možnosti pokojné revoluce a zkušenosti socialistické revoluce v ČSR)
Slovenský filozofický časopis, 15 (1960), 3, 230-246.
File to download: PDF
(Original title: K niektorým základným ideologickým problémom lekárskej teorie a praxe)
Slovenský filozofický časopis, 15 (1960), 3, 247-256.
File to download: PDF
(Original title: Postavenie a úloha inteligencie pri výstavbe socializmu a komunizmu)
Slovenský filozofický časopis, 15 (1960), 3, 257-266.
File to download: PDF

Discussion

(Original title: K niektorým otázkam vzťahu živelnosti a uvedomelosti v dejinách)
Slovenský filozofický časopis, 15 (1960), 3, 267-284.
File to download: PDF
(Original title: Vyjadruje tendenciu vývoja iba zákon negácie negácie?)
Slovenský filozofický časopis, 15 (1960), 3, 285-289.
File to download: PDF

Communications

(Original title: Vynikajúci tvorivý a bojový marxistický filozof)
Slovenský filozofický časopis, 15 (1960), 3, 290-295.
File to download: PDF
(Original title: Pokus o reformu existencialismu)
Slovenský filozofický časopis, 15 (1960), 3, 296-313.
File to download: PDF
(Original title: Aplikácia základných zákonov dialektického materializmu na skúmanie niektorých materiálnych premien)
Slovenský filozofický časopis, 15 (1960), 3, 314-321.
File to download: PDF

Reviews

(Original title: Kniha, ktorá slúži ako návod pre praktickú činnosť)
Slovenský filozofický časopis, 15 (1960), 3, 322-326.
File to download: PDF
(Original title: Významný příspěvek k dějinám marxistické filosofie)
Slovenský filozofický časopis, 15 (1960), 3, 326-329.
File to download: PDF
(Original title: A. P. Každan, Náboženství a ateismus ve starověku)
Slovenský filozofický časopis, 15 (1960), 3, 330-331.
File to download: PDF
(Original title: Franciscus Novotný, Platonis Epinomis commentariis illustrata)
Slovenský filozofický časopis, 15 (1960), 3, 331-332.
File to download: PDF

Miscellaneous

(Original title: O práci filozoficko-metodologických seminárov v Akadémii vied SSSR)
Slovenský filozofický časopis, 15 (1960), 3, 333-335.
File to download: PDF