Skip to main content

Volume 15 (1960), 3

Editorial

(Original title: Za leninskú jednotu teórie a praxe)
Slovenský filozofický časopis, 15 (1960), 3, 225-229.
File to download: PDF