Skip to main content

Volume 15 (1960), 3

Articles

(Original title: Marxismus-leninismus o možnosti pokojné revoluce a zkušenosti socialistické revoluce v ČSR)
Slovenský filozofický časopis, 15 (1960), 3, 230-246.
File to download: PDF
(Original title: K niektorým základným ideologickým problémom lekárskej teorie a praxe)
Slovenský filozofický časopis, 15 (1960), 3, 247-256.
File to download: PDF
(Original title: Postavenie a úloha inteligencie pri výstavbe socializmu a komunizmu)
Slovenský filozofický časopis, 15 (1960), 3, 257-266.
File to download: PDF