Skip to main content

Volume 9 (1954), 1

Miscellaneous

(Original title: Nové práce Ústavu filozofia Akadémie vied SSSR)
Filozofický časopis, 9 (1954), 1, 93-96.
File to download: PDF
(Original title: Konferencia o otázkach filozofie vo svetle prác J. V. Stalina)
Filozofický časopis, 9 (1954), 1, 96-97.
File to download: PDF
(Original title: Zpráva o činnosti Filozofického ústavu SAV za rok 1953)
Filozofický časopis, 9 (1954), 1, 97-98.
File to download: PDF