Skip to main content

Volume 13 (1958), 1

Articles

(Original title: O mnohostrannosti metód estetického skúmania)
Slovenský filozofický časopis, 13 (1958), 1, 17-33.
File to download: PDF
(Original title: Niektoré otázky vzťahu jazyka a poznania)
Slovenský filozofický časopis, 13 (1958), 1, 5-16.
File to download: PDF