Skip to main content

Volume 15 (1960), 1

Discussion

(Original title: Ještě o podstatě revolučního skoku)
Slovenský filozofický časopis, 15 (1960), 1, 17-28.
File to download: PDF
(Original title: Mechanický determinizmus a súčasná fyzika)
Slovenský filozofický časopis, 15 (1960), 1, 29-41.
File to download: PDF
(Original title: Problém krásna a niektorých estetických kategórií)
Slovenský filozofický časopis, 15 (1960), 1, 42-50.
File to download: PDF
(Original title: Niektoré problémy metódy historického materializmu z hľadiska jednoty historického a logického)
Slovenský filozofický časopis, 15 (1960), 1, 51-67.
File to download: PDF
(Original title: O historických kořenech buržoasního individualismu (příspěvek k rozboru dějin buržoasního myšlení))
Slovenský filozofický časopis, 15 (1960), 1, 68-84.
File to download: PDF