Skip to main content

Volume 16 (1961), 6

Communications

(Original title: Společenské vědy a dlouhodobý plán rozvoje ČSSR)
Otázky marxistickej filozofie, 16 (1961), 6, 445-449.
File to download: PDF
(Original title: M. V. Lomonosov, veľký ruský vedec-materialista)
Otázky marxistickej filozofie, 16 (1961), 6, 450-454.
File to download: PDF
(Original title: Skutočnosť — literatúra — filozofia)
Otázky marxistickej filozofie, 16 (1961), 6, 454-458.
File to download: PDF
(Original title: Pokrokový mysliteľ arabskej stredovekejkultúry)
Otázky marxistickej filozofie, 16 (1961), 6, 458-460.
File to download: PDF