Skip to main content

Volume 16 (1961), 6

Reviews

(Original title: Na okraj sborníka Otázky dialektiky poznania)
Otázky marxistickej filozofie, 16 (1961), 6, 463-467.
File to download: PDF
(Original title: O spoločenskom bytí a spoločenskom vedomí)
Otázky marxistickej filozofie, 16 (1961), 6, 467-469.
File to download: PDF
(Original title: K otázke teórie socialistickej demokracie)
Otázky marxistickej filozofie, 16 (1961), 6, 469-471.
File to download: PDF