Skip to main content

Volume 17 (1962), 4

Studies

(Original title: XXII. sjazd KSSS a úlohy vedeckej práce v oblasti marxisticko-leninskej filozofie)
Otázky marxistickej filozofie, 17 (1962), 4, 289-302.
File to download: PDF
(Original title: Vzťah vedy a techniky vo vývoji spoločnosti)
Otázky marxistickej filozofie, 17 (1962), 4, 302-314.
File to download: PDF
(Original title: Alexander I. Gercen (K 150. výročiu narodenia))
Otázky marxistickej filozofie, 17 (1962), 4, 315-321.
File to download: PDF