Skip to main content

Volume 17 (1962), 4

Reviews

(Original title: Aktuálna a dôležitá problematika)
Otázky marxistickej filozofie, 17 (1962), 4, 367-370.
File to download: PDF
(Original title: Kybernetika a komunizmus)
Otázky marxistickej filozofie, 17 (1962), 4, 370-372.
File to download: PDF