Skip to main content

Volume 27 (1972), 6

Reviews, Notes, Information

(Original title: Súhrnné dielo o dejinách filozofie v ZSSR)
Filozofia, 27 (1972), 6, 607-612.
File to download: PDF
(Original title: Komplexný výklad dialektického determinizmu)
Filozofia, 27 (1972), 6, 612-615.
File to download: PDF
(Original title: Všeobecné, jedinečné a zvláštne v spoločenskom vývoji)
Filozofia, 27 (1972), 6, 615-618.
File to download: PDF
(Original title: Sovietska mnografia o dejinách filozofického myslenia vo Švédsku)
Filozofia, 27 (1972), 6, 618-621.
File to download: PDF