Skip to main content

Volume 52 (1997), 5

Reviews

(Original title: Čo je poznanie? (K. Lehrer))
Filozofia, 52 (1997), 5, 344-346.
File to download: PDF
(Original title: Ľudská viera ako filozofický problém (L. J. Veverka))
Filozofia, 52 (1997), 5, 347-348.
File to download: PDF