Skip to main content

Volume 79 (2024), 1

Book Reviews

(Original title: Tomáš Jahelka – Roman Jančiga – Pavol Krištof: Kapitoly z dejín slovenského politického myslenia II.)
Filozofia, 79 (2024), 1, 107 - 110.
File to download: PDF