Skip to main content

Publication Details

Antisthenes and Paideia. On the Socratic Model of Education

(Original title: Antisthenés a paideia. K sókratovskému modelu výchovy)
Filozofia, 66 (2011), 6, 535-544.
Type of work: Papers
Publication language: Slovak
Abstract

Článok sa sústreďuje na Antisthenovo chápanie výchovy, ktoré bolo nepochybne inšpirované Sókratom. Kľúčový zlomok – „počiatkom výchovy je skúmanie mien“ – je dokladom o úzkom spojení logiky a etiky, aké môžeme nájsť aj v Platónových a Xenofóntových dialógoch. Autor článku porovnáva Antisthenov koncept paideie s Isokratovým rétorickým ideálom a poukazuje na variácie sókratovského modelu výchovy u významných predstaviteľov Sókratovho krúžku (Antisthenés, Xenofón, Platón). Na rozdiel od Platóna Antisthenés neprejavuje záujem o metafyzické rozvinutie náuky svojho učiteľa, ale ponúka pozitívny etický ideál, ktorý treba nasledovať. Práve v tomto bode neskôr na sókratovskú tradíciu nadviazali kynici a stoici, pričom kynici kládli väčší dôraz na osobnú etiku, zatiaľ čo stoici ju dopĺňali aj logickými skúmaniami.

Keywords

Paideia, Logic, Ethics, Socrates, Antisthenes, Isocrates, Plato, Cynics, Stoics

File to download: PDF