Skip to main content

Volume 8 (1953), 1-2

---

(Original title: Vyhlásenie Ústredného výboru KSSS, Rady ministrov SSSR a Prezídia Najvyššieho sovietu SSSR k úmrtiu J. V. Stalina)
Filozofický časopis, 8 (1953), 1-2, i-iv.
File to download: PDF
(Original title: Všetkému pracujúcemu ľudu Československa)
Filozofický časopis, 8 (1953), 1-2, v-viii.
File to download: PDF

Articles

(Original title: Slová s. Klementa Gottwalda k inteligencii)
Filozofický časopis, 8 (1953), 1-2, 1-8.
File to download: PDF
(Original title: Význam XIX. sjazdu KSSS pre rozvoj našej filo­zofie)
Filozofický časopis, 8 (1953), 1-2, 9-18.
File to download: PDF
(Original title: Filozofický význam diela J. V. Stalina „Ekonomické problémy socializmu v SSSR“)
Filozofický časopis, 8 (1953), 1-2, 19-61.
File to download: PDF
(Original title: Vedecké zákony)
Filozofický časopis, 8 (1953), 1-2, 63-94.
File to download: PDF
(Original title: K otázke formovania socialistického človeka)
Filozofický časopis, 8 (1953), 1-2, 95-139.
File to download: PDF
(Original title: Vývin filozofie Zdeňka Nejedlého)
Filozofický časopis, 8 (1953), 1-2, 141-154.
File to download: PDF
(Original title: Ján Laurentzy, slovenský baconista a osvietenec v prvej polovici XIX. storočia)
Filozofický časopis, 8 (1953), 1-2, 155-177.
File to download: PDF

Reviews

(Original title: V. I. Lenin, Vybrané spisy I—II)
Filozofický časopis, 8 (1953), 1-2, 179-181.
File to download: PDF
(Original title: J. V. Stalin, Spisy V, VI, VII)
Filozofický časopis, 8 (1953), 1-2, 181-190.
File to download: PDF
(Original title: Klement Gottwald, Spisy IV)
Filozofický časopis, 8 (1953), 1-2, 190-194.
File to download: PDF
(Original title: Viliam Široký, Za šťastné Slovensko v socialistickom Československu)
Filozofický časopis, 8 (1953), 1-2, 195-199.
File to download: PDF
(Original title: Demokritos)
Filozofický časopis, 8 (1953), 1-2, 199-201.
File to download: PDF
(Original title: Andrej Sirácky, Pôvod prvotných ideologií)
Filozofický časopis, 8 (1953), 1-2, 201-202.
File to download: PDF
(Original title: Igor Hrušovský, Úloha vedy vo výstavbe socializmu)
Filozofický časopis, 8 (1953), 1-2, 202-203.
File to download: PDF
(Original title: Mikuláš Bakoš, O socialistickom realizme)
Filozofický časopis, 8 (1953), 1-2, 203-204.
File to download: PDF

reviews

(Original title: Karel Koutský, Matematika a dialektický materializmus, I. časť)
Filozofický časopis, 8 (1953), 1-2, 204-206.
File to download: PDF

Miscellaneous

(Original title: Zpráva o činnosti Filozofického ústavu SAVU za r. 1952)
Filozofický časopis, 8 (1953), 1-2, 210-211.
File to download: PDF