Skip to main content

Volume 8 (1953), 1-2

Articles

(Original title: Slová s. Klementa Gottwalda k inteligencii)
Filozofický časopis, 8 (1953), 1-2, 1-8.
File to download: PDF
(Original title: Vývin filozofie Zdeňka Nejedlého)
Filozofický časopis, 8 (1953), 1-2, 141-154.
File to download: PDF
(Original title: Ján Laurentzy, slovenský baconista a osvietenec v prvej polovici XIX. storočia)
Filozofický časopis, 8 (1953), 1-2, 155-177.
File to download: PDF
(Original title: Filozofický význam diela J. V. Stalina „Ekonomické problémy socializmu v SSSR“)
Filozofický časopis, 8 (1953), 1-2, 19-61.
File to download: PDF
(Original title: Vedecké zákony)
Filozofický časopis, 8 (1953), 1-2, 63-94.
File to download: PDF
(Original title: Význam XIX. sjazdu KSSS pre rozvoj našej filo­zofie)
Filozofický časopis, 8 (1953), 1-2, 9-18.
File to download: PDF
(Original title: K otázke formovania socialistického človeka)
Filozofický časopis, 8 (1953), 1-2, 95-139.
File to download: PDF