Skip to main content

Volume 17 (1962), 1

Studies

(Original title: XXII. sjazd KSSS a leninská zásada vlastných skúseností más)
Otázky marxistickej filozofie, 17 (1962), 1, 12-25.
File to download: PDF
(Original title: K aplikácii princípu komplementarity v biológii)
Otázky marxistickej filozofie, 17 (1962), 1, 26-37.
File to download: PDF