Skip to main content

Volume 17 (1962), 1

Remarks

(Original title: Úloha ľudu a osobnosti v dejinách)
Otázky marxistickej filozofie, 17 (1962), 1, 89-90.
File to download: PDF
(Original title: Spoločenské vedy a náboženstvo)
Otázky marxistickej filozofie, 17 (1962), 1, 90.
File to download: PDF
(Original title: O cestách k beztriednej spoločnosti)
Otázky marxistickej filozofie, 17 (1962), 1, 91-92.
File to download: PDF
(Original title: Kniha o geopolitike)
Otázky marxistickej filozofie, 17 (1962), 1, 92.
File to download: PDF
(Original title: Existuje okrem vedeckého poznania poznanie náboženské?)
Otázky marxistickej filozofie, 17 (1962), 1, 92-93.
File to download: PDF
(Original title: Ako zvýšiť kultúrno-technickú úroveň pracujúcich?)
Otázky marxistickej filozofie, 17 (1962), 1, 93-94.
File to download: PDF
(Original title: Súčasná hudba z hľadiska estetiky)
Otázky marxistickej filozofie, 17 (1962), 1, 94-95.
File to download: PDF
(Original title: Kniha o biblii)
Otázky marxistickej filozofie, 17 (1962), 1, 95-96.
File to download: PDF