Skip to main content

Volume 17 (1962), 1

From Philosophical Life

(Original title: Naliehavá úloha spoločenských vied)
Otázky marxistickej filozofie, 17 (1962), 1, 78-79.
File to download: PDF
(Original title: Diskusia o problémoch sociologického výskumu)
Otázky marxistickej filozofie, 17 (1962), 1, 80-81.
File to download: PDF
(Original title: Seminár o operacionalizme v psychológii)
Otázky marxistickej filozofie, 17 (1962), 1, 82-83.
File to download: PDF
(Original title: Proti pozitivizmu v literárnej vede)
Otázky marxistickej filozofie, 17 (1962), 1, 83-85.
File to download: PDF
(Original title: Čo nového v sovietskej sociológii)
Otázky marxistickej filozofie, 17 (1962), 1, 86-88.
File to download: PDF