Skip to main content

Volume 40 (1985), 4

Jubilees

(Original title: 100. výročie narodenia Györgya Lukácsa)
Filozofia, 40 (1985), 4, 476-478.
File to download: PDF
(Original title: György Lukács o ontológii spoločenského bytia a Marxovo chápanie spoločnosti)
Filozofia, 40 (1985), 4, 479-491.
File to download: PDF
(Original title: Stanislav Felber)
Filozofia, 40 (1985), 4, 492-496.
File to download: PDF