Skip to main content

Volume 48 (1993), 3

Reviews

(Original title: Povojnové politické myslenie (Vyd. L. Tivey a A. Wright))
Filozofia, 48 (1993), 3, 187-189.
File to download: PDF
(Original title: Spoznanie zmyslu spolunáležitosti - nová paradigma (F. Capra - D. Steindl-Rast - T. Matus))
Filozofia, 48 (1993), 3, 189-191.
File to download: PDF
(Original title: Česká filosofie tohoto století)
Filozofia, 48 (1993), 3, 191-192.
File to download: PDF