Skip to main content

Volume 52 (1997), 1

Reviews

(Original title: Dobové svedectvo - nadčasový dokument (Paramhansa Jógánanda))
Filozofia, 52 (1997), 1, 69-71.
File to download: PDF
(Original title: Hegel v štúrovských národno-emancipačných iniciatívach (R. Dupkala))
Filozofia, 52 (1997), 1, 71-72.
File to download: PDF