Skip to main content

Volume 52 (1997), 2

From the History of Slovak Philosophical Thought

(Original title: Metódy spoločenskej vlády a totalitných režimov)
Filozofia, 52 (1997), 2, 118-121.
File to download: PDF
(Original title: Náš príspevok ku pokoju)
Filozofia, 52 (1997), 2, 121-124.
File to download: PDF
(Original title: Samostatné chápanie sveta)
Filozofia, 52 (1997), 2, 124-130.
File to download: PDF