Skip to main content

Volume 53 (1998), 3

Reviews

(Original title: Čo s realitou mentálneho? (G. Strawson))
Filozofia, 53 (1998), 3, 192-195.
File to download: PDF
(Original title: G. H. Mead a súčasné sociálnofilozofické myslenie (V. Drozda))
Filozofia, 53 (1998), 3, 196-198.
File to download: PDF
(Original title: Filozofia pre právnikov (J. Chovancová - T. Valent))
Filozofia, 53 (1998), 3, 198-201.
File to download: PDF